NICHIYU FBR25-60-400 2.5 ตัน เสาสูง 3.0 เมตร

NICHIYU FBR25-60-300

- นิชิยู รถยกไฟฟ้า นิชิยู คือจ้าวแห่งรถไฟฟ้า

- ยกได้พิกัด 2500 กก ยกได้สูง 3.0 เมตร

- คันนี้เป็นแบตตอรี่ใหม่ สบายใจได้ว่าใช้ต่อเนื่องได้อีก 3-5 ปี สบายๆ ประหยัดไปเป็นแสน

- ราคา 3แสนต้นๆ

- ราคารวมทำสี กระตุ้นแบต เปลี่ยนซีล เช็คระบบ ครบๆ

 

Visitors: 94,525