TOYOTA 6FG15-11367 1500kg x 3.0 M 4 control

เนื่องจากปริมาณรถมีมากจนทางทีมงานลงรูปไม่ทัน

หากท่านสนใจรถคันนี้ติดต่อ 081-257-2123

TOYOTA 6FG15-300-11367

** รถนอกจากนาโกย่าไม่เคยใช้ในไทย

** ยกได้ 1500 กก.

** ความสูง 3.0 เมตร

** เครื่องเบนซิน 5K 

** งาปรับแยกอิสระ ซ้ายขวา 4 คอนโทล

** ราคารวมปรับปรุงครบ 

** 2XX,XXX บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 114,976