TOYOTA 5FG25-300 พิกัด 2500 กก. ยกสูง 3.0 เมตร

TOYOTA 5FG25-300  GEN5 

* รถยกจากญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทย

* รูปในภาพเป็นสภาพที่มาจากญี่ปุ่น

* สามารถยกได้พิกัด 2500 กก.

* ความสูงในการยก 3.0 เมตร

* เครื่องยนต์เบนซิน 4Y สามารถติดตั้งแก๊สเพิ่มได้

* ราคารวมปรับปรุงตามมาตราฐาน 280,000 บาท

 

Visitors: 94,059