KOMATSU FD20-11-300 ดีเซล ยก 2.0 ตัน ยก 3.0 เมตร

 

 

 

 

KOMATSU FD20-11-300

ดีเซล ยก 2000 กก. ยกสูง 3.0 เมตร 
** มีเสา 4 เมตรเปลื่ยนให้ **

สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้จาก คลิปด้านบน 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0802089500 0840147900 

รุ่นนี้มีเสา 6 เมตร / เสา 4.0 เมตร เปลื่ยนให้ได้ (เพิ่มเติมราคา)
รุ่นนี้มีเวท 2.5 ตันเปลื่ยนให้ได้
สนใจสอบถามที่ 0863676456 0802089500

LINE:@mpgt

 

Visitors: 94,062