NISSAN FBR10-500 DRUMLOADER ติดอุปกรณ์จับถัง

 

 

 

 

 

รถยกถังแบบไฟฟ้า อุปกรณ์ครบ 
สามารถดูรายละเอียดจากวีดีโอ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,494